Top

Hilde Sørlie

Coach
Bilde1

OM Hilde

Hilde er utdannet i coaching og endringsledelse. Hun tilbyr coaching og samtaler.

Hilde jobber med individuelle samtaler og gruppe. 

I samtaler brukes det blant annet NLP-metoder.

91 77 01 13

hilde@sorlie.no

Hilde KAN HJELPE DEG MED

Coaching : Hva, hvorfor og hvordan

Hva er coaching?

Det er tre hovedstikkord for hva coaching er: Bevisstgjøring, motivasjon og ansvarliggjøring. Formålet er personlig og faglig vekst, og kjernen er at dette bygger på de ressursene du allerede har.

For ikke å kompliserer det. Coaching er en sparring mellom deg og coachen for få økt innsikt. Coachen ser deg og situasjonen utenfra med et friskt blikk. Coachens motivasjon er å spille deg og din virksomhet så god som mulig.

I coaching bruker vi metoder for å synliggjøre og forsterke kunnskap, erfaring, verdier og egenskaper du har. Alle er vi mer enn vi tror og alle kan vi mer enn vi tror.

Hvordan foregår coaching?

I coaching er vi opptatt av å se løsninger fremfor begrensninger.  Endre tankemåte og se ting i nytt perspektiv. Ta ansvar for eget liv og egen utvikling. Coaching foregår i en prosess mellom deg /dere og coachen.

En coach er ikke en veileder, mentor eller lærer. Det betyr ikke at du ikke kan lære noe av din coach. Det betyr at relasjonen mellom deg og coachen er egalitær og basert på en likeverdig samtale. Det er ikke coachens forståelse av «sannheten» i forhold til hva som er riktig eller viktig som skal frem. Coachen skal tilrettelegge – stille spørsmål og snakke med deg slik at svar, beslutninger og læring kan vokse frem i samtalen. Coachen vil gjøre deg oppmerksom på tankemønster, bevisstgjøre  språkmønster, og utfordre deg til å se og oppleve hendelser fra ulike perspektiv.

Hvorfor Coaching?

Coachens oppgave er å følge deg på veien til å nå det du ønsker deg. Synliggjøre muligheter, bevisstgjøre hindringer som står i veien for at du klarer å leve det livet du ønsker å leve, eller nå de målene dere har satt.

Kanskje du opplever det utfordrende i hverdagen:

  • Føler uro, prestasjonsangst eller er sjeldent ordentlig fornøyd med det du gjør.
  • Har utfordrende relasjoner eller er usikker i møte med mennesker
  • Tidsklemme eller stress.
  • Har et konkret mål du ønsker å nå?
  • Kanskje vet du ikke lenger hva du egentlig vil?

De fleste opplever en eller flere ganger i livet behov for å ha en som kan bistå til å bevisstgjøre hva som har verdi og viktig å prioritere nå.

For bedrifter:

  • Leder-coaching
  • Endringsprosesser

 

Som coach vil jeg følge deg i din utviklingsprosess, slik at du kan komme deg dit du vil, som den du er.

SE HILDES´S CV

Den første døren hvor det stod coaching åpnet jeg i 2013. Det var et kurs i praktisk NLP. Da startet den først treningen i å coache. Coaching er prosess. Det er det også å lære seg å coache. Etter de to første årene med utdannelse og trening tok jeg et opphold før jeg tok Kreativ ledelse og Coaching (2017-20). En videreutdannelse ved Universitetet i Aust-Agder i samarbeid med Coach Team (Oslo). Dette er et studie med kombinasjon av teori, forskning og mye praktisk øving og utforskning.

Bakgrunn:

Interiørkonsulent, salg og innkjøp, Etablere og eier av Sørlie Tradisjon AS (interiørforretning). Leder og eiendomsutvikler i Sørlie Næringseiendom (tidligere Sørlie Bygg).

Etablere av flere skrivekurs blant annet Skriv din historie og Skriving for selvhjelp.

Har vært redaktør og medforfatter/skribent i flere bøker.

Styreverv fra både næringsliv og frivillighet.

Nå omprioriteres noe av tiden til fordel for coaching og skriving.

 Utdannelse:

Økonomi (BI), Medier og kommunikasjon (UIO), Endringsledelse (BI).  Kreativledelse og coaching (UiA), kurs og påbygninger i NLP, prosjektstyring, styrearbeid, journalistikk, tekst og skriving.

Skriveerfaring:

Har skrevet «Til bords med Sørlie», en bok om familien og bedriften gjennom 100 år.

Initiativtaker og ansvarlig redaktør for bøkene «Historiske fortellinger med pensel og penn» (utgitt 2016), «Fredrikstad Forteller» (utgitt 2017), «Jul I Fredrikstad» (utgitt 2018).

Har skrevet flere portrettintervju og features for aviser og magasiner.

Skrivekurs:

«Skriv din historie» Dette er et inspirasjonskurs for å nedtegne opplevelser fra ditt liv. Om det er din egen livshistorie, familie- eller slektshistorie, om storslagne hendelser eller små nære ting er opp til deltageren. Noen av temaene på kurset: Hvordan hente frem minner, Samtaler / intervju, Etiske dilemmaer, Innfallsvinkler, skrivefaser, Kreative prosesser, Motivasjon/inspirasjon, Fakta og fiksjon, Levende tekster, Hvem er ditt publikum. Kurset krever ingen forkunnskaper og passer for alle.

«Skriving og personlig vekst» Dette er et skrivekurs hvor fokus er å skrive fra deg til deg. En mulighet til å nedtegne opplevelser/ hendelser, tanker og følelser som hjelp til selvhjelp. Det er et kurs med mulighet for innsikt og erkjennelse av egne handlings- og reaksjonsmønstre, og skriving blir introdusert som et verktøy for vekst, utvikling og selvinnsikt. Skrivekurset tar deg med til mulighetsrommet i ditt liv, hvor ønsket endring kan finne sted.