Top

JULIE VEDELER

Jordmor med spesialkompetanse innenfor ultralyddiagnostikk
1

OM JULIE

Julie er utdannet jordmor med spesialkompetanse innenfor ultralyddiagnostikk.

I tillegg til sin jobb på Embla Helse jobber hun også på fødepoliklinikken og på fødeavdelingen på Sykehuset i Østfold avd. Kalnes.

Julie er medlem av Den Norske Jordmorforeningen (DNJ).

467 49 607

julie@emblahelse.no

JULIE KAN HJELPE DEG MED

Ultralyd

  • tidlig ultralyd
  • 18 ukers rutineultralyd
  • 3D og 4D ultralyd

 

Tidlig ultralyd mellom uke 7 – 13

Utføres i tilfeller hvor mor er engstelig for om hjertet slår, ved tidligere spontanaborter, usikkerhet knyttet til svangerskapslengde, mm.

Ved ultralyd før uke 10 anbefaler vi at dette utføres av gynekolog Ingvild Hallberg.

 

18 ukers rutineultralyd

Dette er tilbud det offentlige helsevesenet gir alle gravide kvinner rundt svangerskapsuke  18. Dersom du og din partner av en eller annen grunn ønsker å gjøre denne undersøkelsen hos oss er dere velkommen til det. Ved denne undersøkelsen måles fosterets hode (BPD), mage (MAD) og lårben (FL), og det settes en termin basert på fosterets hodemål (BPD). Det gjøres en grundig anatomisk gjennomgang av hele fosteret, i tillegg til undersøkelsen av morkakens plassering og fostervann.

 

3D og 4D ultralyd

Mange ønsker bilder og film av barnet i magen. Det beste tidspunktet for 3D og 4D er mellom svangerskapsuken 25 – 31. Ved denne undersøkelsen gjøres en tilvekstkontroll og en anatomisk gjennomgang av fosteret.

 

Spesielt ved 3D og 4D ultralyd

En ultralyd undersøkelse varer ca. 45 – 60 minutter. For å gi deg og din partner den informasjonen dere ønsker og har behov for, settes det alltid av god tid til undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at bildene avhenger mye av hvordan barnet ligger i magen, men at Julie gjør sitt beste for at bildene skal bli så gode som mulig ved å bruke tid på dette.

Du vil få en minnepenn hvor bildene blir lagret.

 

Lover og retningslinjer

Alle tjenester og undersøkelser utføres i tråd med gjeldende lover og retningslinjer og etter god etisk jordmorfaglig standard. Julie etterstreber å yte den beste omsorgen for deg som gravid og dine behov.

En ultralyd undersøkelse gir ingen garanti for at fosteret er friskt, men dersom det oppdages noe unormalt under undersøkelsen henviser hun videre til spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke utføres fosterdiagnostikk, dvs. at det ikke måles nakkefold eller neseben.

SE JULIE´S CV

Utdannelse

  • Jordmor med ultralydkompetanse fra NTNU, Trondheim
  • Jordmor, Bergen 2009
  • Sykepleier

 

Arbeidserfaring

  • Sorggrupper
  • Fødselsforberedende kurs