Top

LINE CHRISTENSEN

Kognitiv terapi & Livsstyrketrening
Embla svart hvitt

OM LINE

Line er spesialsykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi. Hun er også utdannet sertifisert Livsstyrketrener. Line har hatt individuelle samtaler med pasienter og pårørende gjennom en årrekke. Hennes funksjon på Embla Helse er som samtaleterapeut og gruppeveileder.

Line holder foredrag for helsepersonell, pasienter, pårørende og ulike pasientorganisasjoner. Hovedtemaene er blant annet: Mestring av langvarig og kroniske sykdommer, kognitiv bevisstgjøring og mindfulness.

Kognitiv terapi er en egen terapiform som konkret går på å teste ut negative tanker som ikke er bra for oss og som vi ikke ønsker å ha. Vi reflekterer sammen hvorvidt disse tankene har gyldighet og hvordan vi kan endre på dem.

Livvstyrketrening er som ordet tilsier å trene opp sin egen livsstyrke. I kursene brukes forskjellige metoder. Kurset er satt sammen av ulike livstemaer som henger sammen og bygger på hverandre. Mindfulness-øvelser er sentrale i alle samligenen. Det blir også brukt ulike andre øvelser.

Line har i mange år arbeidet innenfor feltet lindrende pleie og omsorg, og har hatt en egen samtalefunksjon med pasienter og deres pårørende. Hun har mottar pris som «Årets sykepleier i Østfold».

Hun har arbeidet mye med konfluent pedagogikk og helsepedagogikk. Line er med i styringsgruppa for Sorg & Omsorg i Fredrikstad, er sorggruppeleder og medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

469 22 640

post@emblahelse.no

MER OM INDIVIDUELL SAMTALETERAPI OG LIVSSTYRKETRENING

Bruk av kognitiv terapi i individuelle samtaler: 

Kognitiv terapi eller bevisstgjøring handler om å se på hvordan våre tanker påvirker våre følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger. Når tilværelsen blir for vanskelig er det ofte de negative tankene som preger oss. Dersom vi ikke er dem bevisst, får vi heller ikke endret på dem. Kognitiv terapi er en strukturert, tidsbegrenset, nåtidsorientert terapi. Samtalene er rettet mot å reflektere sammen om aktuelle problemer. Målet er å modifisere uhensiktsmessige tanker gjennom å teste tankens gyldighet. Vi utfordrer tankefeller og negative, automatiske handlingsmønstre. Det vil bli brukt ulike metoder og øvelser som klienten tester ut selv mellom samtaletimene.

Bruk av Livsstyrketrening i individuelle samtaler:

Livsstyrketrening handler om å få hjelp til å finne våre helsefremmende ressurser og tro på at vi kan finne gode løsninger selv fremfor kun å få råd fra hverandre om hva vi burde gjøre. Det gjelder å styrke evnen til å møte situasjoner i livet med en bevisst oppmerksomhet. Ved å bli mer bevisst på kropp, tanker og følelser, kan vi styrke vår forståelse for hvem vi er og hvilke ressurser, muligheter og valg vi har.

Som ved kognitiv terapi er det også her stort fokus på oppdagelser personen gjør i eget liv. Ulike konkrete øvelser og metoder vil bli brukt.

Det er viktig å understreke at dersom noe av det sm berøres skulle trenge medisinsk behandling eller ytterligere psykologisk oppfølging, vil Line anbefale dette og forsøke å få henvist videre.

 

Kurs i Livsstyrketrening – bestående av 10 samlinger:

Vi tilbyr kurs i Livsstyrketrening. Kurset er for deg som ønsker å stå stødigere i eget liv. Vi tilrettelegger for at du selv kan gjøre oppdagelser av dine egne ressurser gjennom økt bevisstgjøring på sammenhenger mellom kroppslige reaksjoner, følelser, tanker og behov, og selve livssituasjonen. Dette vil kunne bedre din evne til å mestre utfordringer og valg i livet.

Kurset er utarbeidet og evaluert av lege Eldri Steen og sykepleier og pedagog Liv Haugli sitt doktorgradsarbeid fra 2001. Kurset var opprinnelig ment for personer med muskel- og leddsmerter, men det er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer. Kurset har også visst seg å ha stor helsegevinst gjennom å bidra til bedre håndtering av kronisk smerte, i tillegg til bedring av søvnkvalitet.

Om du er nysgjerrig på deg selv, dine egne ressurser, muligheter og valg, vil dette kurset passe for deg.

Fokus på mindfulness og mindfulnessteknikker er sentralt i kurset. Det vil også bli brukt mange andre kreative metoder som bidrar til egenrefleksjon og egne oppdagelser.

Tema for samling 1 – 10 er: 

 1. Hvis kroppen min kunne snakke
 2. Hvem er jeg? Fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier. Hva er viktig for meg?
 4. Hva trenger jeg? Om å sette grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning

Noen erfaringer fra tidligere kursdeltakere: 

 • Jeg er mer åpen og aksepterende mot meg selv og andre.
 • Jag har et mer «her-og-nå»-fokus, ser ting rundt meg.
 • Jeg har gjenoppdaget arbeidsgleden min.
 • Jeg har lært å slippe taket, akseptere og ikke streve.
 • Jeg er mer bevisst på egne og andres behov.
 • Jeg har funnet teknikker som reduserer stressnivået.
 • Jeg har lært mer om egne reaksjonsmønstre, og å lytte til kroppen.
 • At jeg har fått nye tanker, nye måter å tenke på.
 • At jeg ikke står alene om å ha utfordringer. At det går an å endre seg.

Viktig informasjon hvis du ønsker å bli med på kurs i Livsstyrketrening.

 • Det forventes av deltakerne at de har motivasjon. Dette er ikke et «drop in»-kurs. Samlingene følger en mal der temaene henger sammen fra gang til gang. Derfor er det viktig å få med seg flest mulig samlinger for å få mest mulig igjen for kurset.
 • Du er der for deg selv! Din «oppgave» er å lytte til og legge merke til egne tanker, følelser og reaksjoner.
 • Det er ingen krav om å skulle prestere noe! Dette er invitasjoner, men du må være villig til å gjøre en innsats for å lære deg nye verktøy for å jobbe med deg selv.

 

Ønsker du å melde deg på til et uforpliktende og gratis informasjonsmøte om kurset i Livsstyrketrening?

Det er viktig med informasjon om kurset i forkant. Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet, ta kontakt med Line på telefon/SMS til 469 22 640.

Informasjonsmøte:

Dato: tirsdag 14.januar 2020

Tid: kl. 18 – 19

Pris: gratis og uforpliktende

 

Kurset i Livsstyrketrening – samling 1- 10:

Dato:  Fra 28.januar til 19.mai – 10 samlinger

Samlingene blir følgende datoer:

 1. 28.januar
 2. 4.februar
 3. 11.februar
 4. 25.februar
 5. 10.mars
 6. 24.mars
 7. 31.mars
 8. 14.april
 9. 5.mai
 10. 19.mai

Tid: kl. 18 – 21

Pris: kr 3.000 – dvs. 300kr per samling á 3 timer

Påmelding til kurset er bindende.

SE LINE´S CV

Relevant utdanning

 • Livsstyrketrener, VID Diakonhjemmet, 2015 – 2016
 • Kognitiv terapi, Norsk Forening for Kognitiv Terapi, 2010 – 2011
 • Videreutdanning i sykepleie for pasienter med kreftsykdom, Høgskolen i Oslo, Diakonova, 2005 – 2006
 • Videreutdanning til fagutviklingssykepleier, Østfold Sentralsykehus, 1994 – 1995
 • Sykepleier, Høgskolen i Østfold, 1982 – 1985

 

Relevant arbeidserfaring

 • Foreleser og samtaleterapeut, Helseforedrag.no, 2019 – nåværende
 • Praksislærer for sykepleierstudenter, Høgskolen i Østfold, 2019 – nåværende
 • Foreleser og kursholder, Empatica, 2011 – 2017
 • Spesialsykepleier/veileder, Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Østfold, 2016 – 2019
 • Spesialsykepleier onkologi, Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold, 2007 – 2016
 • Fagutviklingssykepleier, Sykehuset Østfold, 1996 – 2006
 • Sykepleier, Østfold Sentralsykehus, 1985 – 1995