Top

LIVSSTYRKETRENINGSKURS

For deg som er nysgjerrig på deg selv, egne ressurser, muligheter og valg.

Livsstyrketreningskurs er kurset for deg som ønsker å stå stødigere i eget liv. Vi tilrettelegger for at du selv kan gjøre oppdagelser av dine egne ressurser gjennom økt bevisstgjøring på sammenhenger mellom kroppslige reaksjoner, følelser, tanker og behov, og selve livssituasjonen. Dette vil kunne bedre din evne til å mestre utfordringer og valg i livet, og bidra til bedre evne til å håndtere kroniske smerter (ved smertetilstander), samt bedre søvnkvalitet.

Kurset er utarbeidet og evaluert av lege Eldri Steen og sykepleier og pedagog Liv Haugli sitt doktorgradsarbeid fra 2001. Kurset var opprinnelig ment for personer med muskel- og leddsmerter, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer. Om du er nysgjerrig på deg selv, dine egne ressurser, muligheter og valg, passer dette kurset for deg.

Fokus på mindfulness og midfulnessøvelser er sentralt i kurset. Det vil også bli brukt mange andre kreative metoder som bidrar til egenrefleksjon og egne oppdagelser.

 

Tema for samlingene

 1. Hvis kroppen min kunne snakke
 2. Hvem er jeg? Fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier. Hva er viktig for meg?
 4. Hva trenger jeg? Om å sette grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning

 

Noen erfaringer fra tidligere kursdeltakere: 

 • Jeg er mer åpen og aksepterende mot meg selv og andre.
 • Jeg har et mer «her-og-nå»-fokus, ser ting rundt meg.
 • Jeg har gjenoppdaget arbeidsgleden min.
 • Jeg har lært å slippe taket, akseptere og ikke streve.
 • Jeg er mer bevisst på egne og andres behov.
 • Jeg har funnet teknikker som reduserer stressnivået.
 • Jeg har lært meg om egne reaksjonsmønstre og å lytte til kroppen.
 • At jeg har fått nye teknikker, nye måter å tenke på.
 • At jeg ikke står alene om å ha utfordringer. At det går an å endre seg.

 

Viktig informasjon om du ønsker å bli med på kurs i Livsstyrketrening

 • Det forventes av deltakerne at de har motivasjon. Dette er ikke et «drop-in»-kurs. Samlingene følger en mal der temaene henger sammen fra gang til gang. Derfor er det viktig å få med seg flest mulig samlinger for å få mest mulig igjen for kurset.
 • Du er der for deg selv! Din «oppgave» er å lytte til og legge merke til egne tanker, følelser og reaksjoner.
 • Det er ingen kram om å skulle presentere noe! Dette er invitasjoner, men du må være villig til å gjøre en innsats for å lære deg nye verktøy for å jobbe med deg selv.

 

Ønsker du å melde deg på til et uforpliktende og gratis informasjonsmøte om kurset i Livsstyrketrening? 

Meld deg på til Line Christensen. Ring eller send SMS til 469 22 640

Det er viktig med informasjon om kurset i forkant. Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet, ta kontakt med Line Christensen.

 

Informasjonsmøte – uforpliktende og gratis: 

Dato: tirsdag 14.januar kl.18-19.

Pris: gratis og uforpliktende

 

Livsstyrketreningskurs 2020 – samling 1 – 10: 

Dato: Fra 28.januar til 19. mai

Samling 1. – tirsdag 28.januar

Samling 2. – tirsdag 4.februar

Samling 3. – tirsdag 11.februar

Samling 4. – tirsdag 25.februar

Samling 5. – tirsdag 10.mars

Samling 6. – tirsdag 24.mars

Samling 7. – tirsdag 31.mars

Samling 8. – tirsdag 14.april

Samling 9. – tirsdag 5.mai

Samling 10. – tirsdag 19.mai

Tid: kl. 18 – 21

Intropris: kr 3.000 – dvs. kr 300 per samling á 3timer.

Påmeldingen til Livsstyrketreningskurset er bindende.

 

 

Line Christensen er samtaleterapeut med utdanning i kognitiv terapi og Livsstyrketrening. Hun har stor faglig kompetanse og mange års erfaring med individuelle støttesamtaler, og har de seneste årene også være instruktør på dette kurset. Line har gjennom en årrekke holdt foredrag for helsepersonell, pasienter, pårørende og ulike pasientorganisasjoner. Hovedtemaene er blant annet: Mestring av langvarige og kroniske smerter, kognitiv bevisstgjøring, tankens kraft og mindfulness.

Meld på din interesse her