Top

RAGNHILD NØDTVEIDT

Sexolog & Familie/Parterapeut
IMG-5780

OM RAGNHILD

Ragnhild Nødtveidt er utdannet sexolog og familie/parterapeut. Hun tilbyr informasjon, veiledning og samtaler i forhold til seksualitet i ett helseperspektiv.

Ragnhild jobber med individuelle samtaler, parsamtaler og veiledning i gruppe. 

Ved parsamtaler og veiledning i gruppe brukes Imago-modell for å oppnå gjensidig forståelse mellom mennesker, der partene føler seg forstått og respektert i relasjonen.

47 64 99 63

post@emblahelse.no

RAGNHILD KAN HJELPE DEG MED

Sexologi

 • er ingen egen vitenskap men ligger i grenseland mellom sosiologi, biologi, medisin, antropologi, kulturhistorie, etikk og psykologi.
 • er studiet av menneskers seksuelle adferd, holdninger og fantasier.
 • en sexolog arbeider med at mennesker skal anerkjennes for sin seksualitet.
 • seksualitet er en meget sentral del av de fleste menneskers liv, og har stor innvirkning på menneskers oppfattelse av livskvalitet være seg fysisk, psykisk åndelig og sosialt.

Sexologen kan arbeide med ett vidt spekter av problemer knyttet til seksualitet:

 • samlivsproblemer av seksuell art
 • manglende lyst kvinner/menn
 • hva skjer med seksualiteten når vi blir foreldre
 • ereksjonsproblemer
 • overgangsalder
 • endring i seksuallivet ved sykdom
 • skam/skyld rundt egen kropp
 • skam/skyld rundt egen seksualitet og lyster
 • spørsmål rundt egen seksuelle identitet
 • overgrep

 

Familie/parterapi

 • har fokus på mellommenneskelige relasjoner og er en fellesbetegnelse på en rekke terapeutiske tilnærminger.
 • er terapeutiske prosesser der flere parter inngår
 • kan hjelpe til slik at partene oppnår gjensidig forståelse – der partene føler seg forstått, respektert og annerkjent i relasjonen

Utfordringene kan for eksempel være: 

 • hvilken rolle og verdi har du i relasjonen
 • skillsmisse / delebarn / fellesbarn
 • bevisste / ubevisste familieregler og familiemønstre
 • dynamikk, polarisering og roller
SE RAGNHILD´S CV

Utdannelse

 • Sexologi og familie/parterapi, Human Education Group ved David BR Camacho, Danmark 2019
 • Sykepleier,  Fredrikstad 2000 – 2003

 

Videreutdanning

 • I perioden 2004 – 2018 har Ragnhild tatt videreutdanning innenfor rus/psykiatri, veiledning, sexologi og familie/parterapi

 

Erfaring 

 • helsesenter med fokus på barn og kvinnehelse
 • akutt psykiatri
 • hjemmesykepleie
 • lederstilling i helsevesenet

Foredrag

 • «Sex og seksualitet fra fødsel til død», Litteraturhuset Fredrikstad 2019