Top

AKUPUNKTUR

Akupunktør og jordmor

Akupunktur er en helhetlig behandlingsform innenfor Tradisjonell Kinesisk Medisin, som kan brukes ved en rekke akutte og kroniske tilstander. Behandlingsmestoden er over 2000 år gammel og baserer seg på prinsippene om yin, yang og qi. Konseptet om Yin og Yang skiller seg sterkt fra vestlige filosofiske ideer, ved at man i den kinesiske medisinen ser på kroppen som en helhet, med organer og energibarner (meridianer) som binder det hele sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) flyte fritt og harmonisk for å opprettholde god helse. Ved å sette nåler i spesifikke akupunkturpunkter på kroppen, påvirker man flyten og energien. Riktig punktvalg og nåle-stimulering vil kunne gjenopprette balanse, fjerne smerte og fremme helse. I tillegg til akupunktur omfatter Tradisjonell kinesisk medisin også behandling med urter, kostholdsterapi, Qi-gong, Taijiquan og Tuina-massasje.

Ved behandling benytter akupunktøren seg av puls- og tungediagnose, som gir informasjon om kroppens tilstand. Deretter settes tynne, sterile engangsnåler i de utvalgte spesifikke punktene. Man kjenner når nålen treffer punktet, men det skal ikke være smertefullt. Når nålene er satt ligger man og slapper av med disse i cirka 20-30 minutter. I tillegg til nålebehandling gis også massasje ved behov, elektroakupunktur (strøm på nålene), moxa (varme på nål), kopping og/eller varmelampe.

Akupunktur brukes daglig på fødeavdelingene i Norge, og anses å være en trygg behandlingsform uten skadelige bivirkninger.

 

Vår akupunktør benytter seg av:

 • klassisk akupunktur
 • Dr. Tans metode
 • medisinsk akupunktur (triggerpunktsbehandling)
 • intramuskulær stimulering (IMS)
 • elektroakupunktur
 • massasje
 • moxa
 • kopping
 • kinesiotape

 

Akupunktøren oppsøkes ved problemstillinger som: 

 • akutte og kroniske muskel- og leddplager
 • idrettsskader
 • hodepine og migrene
 • nervesmerter
 • øre-, nese- og halsproblematikk
 • luftveisplager
 • allergier
 • fordøyelsesplager
 • urinveisplager
 • ufrivillig barnløshet (infertilitet)
 • søvnløshet
 • ulike stresstilstander

Merk: Til tross for sin spesialisering rettet mot kvinner og barn, har vår akupunktør lang erfaring med behandling av menn. Hos oss er alle velkommen!

 

Akupunktur kan benyttes av kvinner ved: 

 • menstruasjonssmerter
 • barnløshet (infertilitet)
 • svangerskapsrelaterte plager
 • modningsakupunktur
 • mangelfull melkeproduksjon etter fødsel
 • overgangsplager

 

Akupunktør Kari Gjølme er utdannet i klassisk akupunktør ved Norsk Akupunkturhøyskole (2002), en utdannelse som for øvrig inkluderer medisinsk akupunktur (triggerpunktsbehandling). Utdannelsen er offentlig godkjent og omfatter studietid ved Nanjing University of Traditional Chinese Medicine i Kina.

Med bakgrunn som sykepleier og jordmor, har vår akupunktør god innsikt i anatomi, fysiologi, sykdomslære, graviditet, fødsel og barseltid. I tillegg til sin kunnskap fra et kinesisk ståsted, har hun også kunnskap og erfaring om diagnose og behandling fra et vestlig medisinsk ståsted.

Vår akupunktør Kari Gjølme holder seg faglig oppdatert i akupunkturfaget generelt, med kurs blant annet innenfor IMS (intramuskulær stimulering), Dr. Tans metode, smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet, kinesiotape for idrettsskader og smerter, og lymfedrenasje. Hun holder seg også oppdatert når det gjelder spesialkompetansen rettet mot kvinner og barn, hvor hun har kurs i akupunktur for barnløshet (infertilitet), gravide og fødende, og barneakupunktur.

 

Intramuskulær stimulering (IMS): 

Intramuskulær stimulering er en mer vestlig orientert akupunktur metode, hvor man i stede for meridianer har fokus på nervebaner i ulike niåver i ryggraden og andre deler av kroppen. Behandlingen rettes her mer direkte mot berørte muskler og muskelsamspill.

 

Dr. Tans metode: 

Dr. Tans metode er klassisk akupunktur på sitt beste, hvor man har fokus på energibaner og kroppens evne til å helbrede seg selv i et helhetlig system. I dette systemet settes ikke nåler der smerten eller ubalansen sitter. I stedet velger man punkter andre steder for å påvirke området og ubalansen. Dette er en komplisert men spennende og effektiv behandlingsform.

4

KARI GJØLME

AKUPUNKTØR & JORDMOR
Ring meg på 93 23 79 19

Vi har ledige timer for deg som ønsker rask konsultasjon.