Top

JORDMOR

Jordmor og akupunktør

Vi tilbyr ett bredt tilbud til kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Jordmor Kari Gjølme har lang erfaring og har jobbet som privatpraktiserende jordmor siden 2000.

Som jordmor følger hun deg, din partner og babyen gjennom svangerskapet og forberedelsene til fødsel. Hun tilbyr også oppfølgingen etter fødselen.

Vårt mål er å gjøre deg og din partner trygg gjennom svangerskapet og i tiden før fødsel. Trygghet er stikkordet som gir økt sjanse for at fødselen blir en god opplevelse. Vi skaper trygghet ved å gi teoretisk informasjon, hvor myter og fakta er sortert i rett kategori.

Vi arrangerer også Fødselsforberedende kurs. Ta kontakt på kari@emblahelse. no for mer informasjon, hvis du/dere ønsker å delta. 

 

Vår jordmor tilbyr: 

  • svangerskapskontroll
  • akupunktur ved svangerskapsplager
  • modningsakupunktur
  • 6 ukers etterkontroll etter fødsel

Merk: Vår jordmor behandler friske kvinner og henviser til lege eller poliklinikk ved sykdom. Hun kommuniserer også med fastlege og jordmor på helsestasjon ved behov.

Hos oss samarbeider jordmor tett med Dr. Ingvild Hallberg, gynekolog og spesialist i fødselshjelp, ved behov for ytterligere oppfølging.

 

Bakgrunn:

Kari Gjølme har fortsatt en deltidsstilling «på føden», Sykehuset Østfold Kalnes. Hun har jobbet som jordmor siden 1992, både ved Ullevål sykehus og på sykehuset i Fredrikstad. I tillegg har hun har vært ansatt som kommunejordmor i Fredrikstad, på Kråkerøy og på Hvaler. Mest kjent er hun derimot som privatpraktiserende jordmor og akupunktør ved Klinikk Bedre Helse, hvor hun har jobbet de siste 16 årene. 

Som privatpraktiserende jordmor har hun hatt gleden av å følge en rekke kvinner i tiden før graviditet, gjennom svangerskapet, i forberedelse til fødsel, gjennom selve fødselen og under oppfølging etter fødselen siden år 2000. Vi tørr påstå at hun er den mest erfarne privatpraktiserende jordmoren i byen, i tillegg til at hun har lang erfaring med akupunktur under svangerskapet og i forbindelse med barnløshet (infertilitet).  

Som jordmor ser Kari på hver kvinne og familie som individuell og unik, og hun setter stor pris på å få ta del i denne viktige fasen av kvinnelivet og å bidra med sin erfaring og kunnskap.

Jordmor Kari Gjølme er medlem i Jordmorgruppa i Norsk Sykepleier Forbund (NSF), i tillegg til at hun også er medlem i Akupunkturforeningen.

På Embla Helse anbefaler vi akupunktur i forbindelse med svangerskapsrelaterte plager og modningsakupunkturen mot slutten av svangerskapet. Ved behov samarbeider vår jordmor også med naprapat og osteopat.

0
4

KARI GJØLME

JORDMOR & AKUPUNKTØR
Ring meg på 93 23 79 19

Vi har ledige timer for deg som ønsker rask konsultasjon.