Top

JORDMOR

Jordmor, akupunktur og ultralyddiagnostikk

Våre privatpraktiserende jordmødre danner et team med sine ulike kompetansefelt, noe som gir oss ett bredt tilbud rettet mot kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Teamet består av jordmor Kari Gjølme og jordmor Julie Vedeler, som begge har lang erfaring som jordmødre.

Som jordmødre følger de deg og din partner i tiden før graviditet, gjennom svangerskapet, i forberedelsene til fødsel og i oppfølgingen etter fødselen.

Deres mål er å gjøre deg og din partner trygg gjennom svangerskapet og i tiden frem mot fødsel. De fleste fødsler går bra, men dessverre finnes det en rekke skrekkhistorier og myter som gjør kvinner usikre og redde før fødsel. Hvis man er utrygg blir smerten med en gang større. I slike tilfeller hjelper det med teoretisk informasjon fra en fagperson, hvor man sorterer myter og fakta, og forteller hvordan de ulike sidene av en fødselen egentlig er. Les mer om vårt Fødselsforberedende kurs her.

 

Våre jordmødre tilbyr: 

  • svangerskapskontroll
  • akupunktur ved svangerskapsplager
  • modningsakupunktur
  • tidlig ultralyd
  • 3D og 4D ultralyd
  • 6 ukers etterkontroll etter fødsel

Merk: Våre jordmødre behandler friske kvinner, og henviser til lege eller poliklinikk ved sykdom. De kommuniserer også med fastlege og jordmor på helsestasjon ved behov.

Hos oss samarbeider jordmødrene tett med Dr. Ingvild Hallberg, gynekolog og spesialist i fødselshjelp, slik at de kan rådføre seg med henne om videre oppfølging ved behov.

 

Jordmor Kari Gjølme:

Kari Gjølme har jobbet som jordmor siden 1992, både ved Ullevål sykehus og på sykehuset i Fredrikstad. I tillegg har hun har vært ansatt som kommunejordmor i Fredrikstad, på Kråkerøy og på Hvaler. Mest kjent er hun derimot som privatpraktiserende jordmor og akupunktør ved Klinikk Bedre Helse, hvor hun har jobbet de siste 16 årene. 

Som privatpraktiserende jordmor har hun hatt gleden av å følge en rekke kvinner i tiden før graviditet, gjennom svangerskapet, i forberedelse til fødsel, gjennom selve fødselen og under oppfølging etter fødselen siden år 2000. Vi tørr påstå at hun er den mest erfarene privatpraktiserende jordmoren i byen, i tillegg til at hun har lang erfaring med akupunktur under svangerskapet og i forbindelse med barnløshet (infertilitet).  

Som jordmor ser Kari på hver kvinne og familie som individuell og unik, og hun setter stor pris på å få ta del i denne viktige fasen av kvinnelivet og å bidra med sin erfaring og kunnskap.

Jordmor Kari Gjølme er medlem i Jordmorgruppa i Norsk Sykepleier Forbund (NSF), i tillegg til at hun også er medlem i Akupunkturforeningen.

 

Jordmor Julie Vedeler: 

Julie Vedeler har jobbet som jordmor siden 2009 og har videre utdannelse i utralyddiagnostikk for jordmødre fra NTNU i Trondheim. I tillegg til å være privatpraktiserende jordmor, jobber Julie også på fødeavdelingen og fødepoliklinikk på Sykehuset i Østfold avd. Kalnes.

Med sin spesialkompetanse tilbyr jordmor Julie Vedeler de fleste former for ultralyd, dvs. tidlig ultralyd, 18 ukers rutineultralyd, 3D og 4D ultralyd. Les mer om ultralyd her.

Som jordmor gir Julie deg og din partner en trygg og god opplevelse.

Jordmor Julie Vedeler er medlem av Den Norske Jordmorforeningen (DNJ).

 

Hos Embla Helse anbefaler vi akupunktur i forbindelse med svangerskapsrelaterte plager og modningsakupunkturen mot slutten av svangerskapet. Ved behov samarbeider våre jordmødre også med naprapat og osteopat. Vi tilbyr også ulike gruppetreninger, som MammaGravid, MammaInne og MammaUte, samt gravid- og barselyoga. 

4

KARI GJØLME

JORDMOR & AKUPUNKTØR
Ring meg på 93 23 79 19

1

JULIE VEDELER

JORDMOR
Ring meg på 467 49 607

Vi har ledige timer for deg som ønsker rask konsultasjon.