Top

Svangerskap

Embla Helse / Svangerskap

Svangerskapskontroll

Graviditet er slettes ikke bare fryd og gammen. Nei, tvert om kan det være nokså belastende for kvinnekroppen som gjennomgår store endringer på kort tid.  Fra å ha et liv med fokus på familie,...